Obozy sportowo-rekreacyjne

W okresie letnim organizujemy obozy sportowo-rekreacyjne oraz półkolonie służące przede wszystkim odpoczynkowi. Staramy się, aby spędzanie wolnego czasu przebiegało w sposób czynny i ciekawy. Chcemy rozwijać w dzieciach sprawność fizyczną, a przy okazji co bardzo ważne  zacieśniać ich więzy społeczne i chęć poznawania świata.

Chcesz dołączyć do naszego klubu?